Arbetsmarknad

I Kumla kommun finns cirka 1 600 företag varav  650 aktiebolag och drygt 750 enskilda firmor. De bidrar till ett brett näringsliv där tonvikten ligger på tillverkningsindustri, handel samt vård och omsorg. Största arbetsgivaren är kommunen med cirka 2 000 anställda.

En person som planterar växter

Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen (AMI)

Inom Kumla kommun finns en arbetsmarknads- och integrationsavdelning. För att komma till oss på AMI måste man bli hänvisad hit av någon av våra samarbetspartners - vi samverkar med flera men främst Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Kumla kommuns förvaltningar.

Vårt uppdrag och verksamhetsidé är att fungera som en arena för sysselsättning och anpassat arbete samt ge det sociala stödet vid mottagningen av nyanlända flyktingar till kommunen.

Med engagemang, kompetens och ett bra förhållningssätt skapas förutsättningar för att lyckas med att ge människor stöd för att närma sig den öppna arbetsmarknaden eller en etablering i samhället.

Kontakta oss

För mer information om AMI eller om våra tjänster, kontakta oss på 019-58 80 00 eller servicecenter@kumla.se

Arbetsmarknadsenheten

Vårt huvudsakliga uppdrag är:

  • att skapa förutsättningar för en meningsfull sysselsättning som ska vara förberedande för ett framtida arbete.
  • att kompetensutveckla deltagare så att de blir mer anställningsbara för ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.
  • att tillsammans med någon av våra samarbetspartners aktivt arbeta med matchning till deltagare som har förutsättningar för att klara ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Våra arbets- och praktikplatser:

Vår verksamhet handlar till stor del om service till kommuninvånare, brukare, förenings- och näringsliv. Verksamheten har på senare år blivit en befintlig enhet för service som helt enkelt är nödvändig för kommunen. Det finns flera praktik- och arbetsplatser att välja på inom avdelningen för att det ska passa så många som möjligt.

Tvätteriet - kommunens tvätteri ligger i Kumla skofabrik. Här tvättar vi kläderna åt de brukare som fått biståndsbedömning genom hemtjänsten. Vi tvättar även kommunens alla personalkläder inom vård och omsorg.

Verkstaden 12:an - i verksamheten finns verkstäder för snickeri, metall och reparation samt arbetsuppgifter inom skogsvård. Härifrån utgår också våra arbetslag för gräs, löv och snöskottning till pensionärer som bor i egna boenden och är i behov av skötsel av sina ytor.

Kaféverksamhet - AMI driver kafeterior i Kumla skofabrik samt i stadshuset. Här serveras fikabröd, smörgåsar och lättare luncher.

Växthuset - i Kumla stadspark finns vi i Sjöparkens växthus och här bedriver vi odling både inne och ute. Här odlas både grönsaker och blommor, från frö till färdig planta.

Sjöparkens växthus har öppet följande tider:
Måndag-torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-15.00

Växthusets trädgårdar kan du även komma och titta på under Restaurang Goda Rums öppettiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokalvård - vi ansvarar för lokalvården i hela Kumla skofabrik och i delar av stadshuset. Allt från att städa till att ta hand om återvinningen i husen.

Fritidsbanken - ett bibliotek för sport- och fritidsartiklar där alla får låna gratis upp till 14 dagar. Verksamheten har även ett miljöperspektiv då begagnade saker kan användas på nytt.

Här kan du läsa mer om fritidsbanken.

Mottagningsteamet - teamet jobbar i alla Sydnärkekommunerna och har på torsdagar mottagning hos oss på AMI i Kumla skofabrik.

I mottagningsteamet samverkar vi med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län samt Kumla kommuns socialförvaltning för att på bästa sätt ge vägledning till deltagare som är i behov av samordnat stöd i kontakten med rätt myndighet samt att fungera som sluss till samhällets samlade resurser och insatser.

Här kan du läsa mer om mottagningsteamet.

Logga för Samordningsförbundet Sydnärke

Integrationsenheten

AMI ansvarar för mottagningen av de nyanlända som anvisats till Kumla kommun av Migrationsverket.

Från lokalerna i växthuset, i Kumla stadspark, ger enheten det sociala stödet till alla nyanlända redan från första dagen som de anländer till vår kommun. Det sociala stödet innebär att underlätta i kontakter med myndigheter och en etablering i samhället.

Integrationsenhetens öppettider - besökstider 2019

Onsdagar kl. 13.00-15.00
Fredagar kl. 13.00-15.00

Övriga tider bokas.