Aktuellt

Skriv tabellbeskrivning här

Sök Klimatinvesteringsstöd 2015-2020

Har du en idé, liten som stor, till en åtgärd för att minska din organisations klimatpåverkan?

 

Då kan ni från kommuner, företag eller organisationer söka medel från klimatinvesteringsstödet.

 

Läs mer här!PDF

Skriv tabellbeskrivning här

NKI-enkäten - Din åsikt är viktig!

Genom NKI-enkäten kan du som företagare kan ge uttryck för hur du upplever vår kommunservice i samband med olika ärenden som du har med kommunen.

Du kommer att bli kontaktad via mail eller telefon av en undersökningskonsult. Områden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, serveringstillstånd, miljö och hälsoskydd samt livsmedelskontroll.

För oss är dina synpunkter viktiga, så att vi kan utveckla vår service och göra vardagen enklare för dig som företagare. Enkäten sammanställs även nationellt för att kunna jämföra resultatet.

Utifrån GDPR* är alla data som lagras i SKL:s insiktsdatabas/webbverktyg anonymiserad. Materialet används för statistiska ändamål och det går inte att identifiera specifika personer eller företag i databasen.

*Från och med den 25 maj 2018 kommer en ny dataskyddsförordning att gälla (GDPR). Den kommer då att ersätta Personuppgiftslagen (PuL).

Skriv tabellbeskrivning här

Söka om förvaltarfrihetsbevis

Via vår e-tjänst kan du enkelt söka om förvaltarfrihetsbevis.

 

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare. Beviset krävs av vissa myndigheter när du till exempel ska söka om alkoholtillstånd, ska ha ett trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, ska bli fastighetsmäklare eller advokat eller om du ska vara ansvarig utgivare av periodisk skrift.

 

Länk till e-tjänsten hittar du längre ner på denna sida.

Energieffektivisering i företag

Stora möjligheter just nu för företag att få stöd att spara energi
För närvarande finns många möjligheter för små och medelstora företag i Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län och Östergötlands län att få hjälp och stöd i energifrågor.

Var med i projektet Energieffektiva företag!
Energirundvandring på ditt företag, coachning i energifrågor, rådgivning kring hur man bygger in energifrågorna i affärsplanen och speciella insatser för olika personalgrupper som driftpersonal eller personer på ledningsnivå. Detta och mycket annat kan företag få inom projektet Energieffektiva företag. Läs mer på vår webbplats www.energieffektivaföretag.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv tabellbeskrivning här

verksamhet.se

Verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en samlad hemsida för företag som planerar att starta, driva och utveckla företag. För informationen ansvarar Skatteverket, Tillväxtverket och Bolagsverket.