Varför en vision?

"När en man inte vet vilken hamn han seglar mot, är ingen vind den rätta".

Citatet ovan är hämtat från den romerska filosofen Seneca den yngre. Och visst hade han rätt? Vet vi inte vart vi vill kan vi inte heller styra eller samla kraft för att ta oss dit. Genom att ha en vision som ledstjärna kan vi tillsammans ha en gemensam riktning och finna metoder för att komma dit.

Vad är en vision?

En vision beskriver ett önskat framtida tillstånd och behöver inte kunna mätas eller vara helt realistiskt, utan visar en målbild som talar om hur till exempel ett samhälle ska utvecklas. Visionen tillhör alla oss som bor och verkar i Kumla - invånare, företag, medarbetare, föreningar och organisationer. Vi ska tillsammans utveckla Kumla!

Hur vet vi att vi seglar med rätt vind i seglen?

För att veta om vi är på rätt väg mot vår vision som fullmäktige antagit använder vi oss av vår styrmodell där visionen genomsyrar all vår verksamhet och bryts ner i nio kommunövergripande mål som mäts genom ett antal uppföljningsmått.

Uppföljning av målen och ekonomi görs vid halvårsskiftet i en delårsrapport och vid årsskiftet i årsrapporten. Genom att följa upp våra mål får vi en indikation på om vi gör rätt saker eller om vi måste förändra något inför nästkommande år.