Vision 2025

 I Kumla är vi liiite bättre!

I Kumla kommun strävar vi alltid efter att vara lite bättre. Genom att växa smart, satsa på barn och unga, ta hand om våra invånare och ta tillvara på den närhet som finns blir vi lite bättre.

Skylt med texten vision

Kumla kommun växer smart!

År 2025 lockar vi fortfarande till oss både människor och företag. Utvecklade kommunikationer och en god infrastruktur gör att vi upplever avstånden som mindre till Örebro och andra kringliggande kommuner men även inom vår kommun. Vi är en klimatsmart kommun som arbetar för ett hållbart samhälle vilket gör det självklart att satsa på miljövänliga alternativ och nya tekniska lösningar. Här kombinerar vi bevarandet av den uppskattade småstadskänslan med att vi växer smart!

I Kumla kommun kan vi mer!

I Kumla kommun värdesätter vi all form av kunskap och ser förskolan och skolan som grunden till det livslånga lärandet. Kunskap och utbildning är viktigt för hela Kumlas utveckling. År 2025 är Kumla kommuns skolor kända för sina resultat genom hög måluppfyllelse, kreativa arbetssätt och inspirerande lärare. Skolan och förskolan är trygga miljöer som skapar möjligheter för elever och barn att förverkliga sina drömmar. Kumla kommuns elever är attraktiva på arbetsmarknaden och är även väl förberedda för fortsatta studier.

Den omsorgsfulla kommunen!

År 2025 är Kumla en framstående kommun när det gäller omsorg för både unga och gamla. Här tar vi hänsyn till varandras olika behov och det är nära till det stöd du behöver. Det finns naturliga mötesplatser som alla upplever trygga. I Kumla kommun känner sig alla välkomna och betydelsefulla. Här finns möjlighet till ett attraktivt boende, ett aktivt liv och att utveckla sig själv och sina intressen.

Den nära kommunen!

I Kumla kommun har du nära till det du behöver i vardagen. Här är inte bara den geografiska närheten en styrka utan även närheten mellan människor. År 2025 är kommunens tjänster tillgängliga när du vill genom att det finns enkla och flexibla sätt att kommunicera med politiker och tjänstemän.

I Kumla kommun har du nära till allt!