Typsnitt

Vårt val av typografi är viktigt, dels för läsbarheten men också för igenkännligheten.

I Kumla kommun använder vi oss av totalt fem olika typsnitt:

Ebrima Bold

För rubriker, underrubriker och mellanrubriker.

Cambria Regular

För löpande brödtext.

Cambria Italic

För bildtexter och hänvisningar i slutet av texter.

Gill Sans Ultra Bold

För rubriker och kortare större texter inom ”Barnens Kumla”.

Open Sans

För webben.

På rubriker inom ”Barnens Kumla” kan vi använda någon av våra profilfärger. På övriga rubriker använder vi 95% svart eller svart. Färg på text används sparsamt.

Exempel på de typsnitten vi använder