Ladda ner kommunvapnet

Här kan du ladda ner logotypen kommunvapnet. Högerklicka på länken och välj "Spara länk som..."

Placering och storlek

Logotypen placeras i övre vänstra hörnet och får inte på något sätt förändras till utseende eller proportion. Vapnet och texten bildar en enhet som inte ska delas, förutom i undantagsfall. Rådgör med kommunikationsenheten i dessa fall.

Friyta

Logotypen ska alltid ligga en bit ifrån andra objekt och texter, ha en så kallad friyta. Friytan ska vara minst bredden av vapnet, både över, under och på sidorna.

Skiss som visar vilka mått som gäller kring vapnet
Kumla kommuns vapen