Grafiska element

Här får du veta mer om de grafiska elementen vi jobbar med i vår grafiska profil.

Tillsammans med våra logotyper, våra profilfärger och typsnitt bildar våra grafiska element en helhet i vårt informationsmaterial.

Kommunen har två tydliga grafiska element som ska användas - den bladformiga bildrutan och en pratbubbla med kontaktuppgifter. Dessutom använder vi ibland en färgad ram och en rund cirkel som puff för kort information.

Bladformig bildruta

Den blombladsformade bildrutan placeras i övre högra hörnet. Tänk på att använda bilder av bra kvalité och ett motiv som passar in i formen som bildramen har. Bildramen ligger med i mallarna i våra olika programvaror.

Pratbubbla med kontaktuppgifter

Pratbubblan ska placeras i nedre högra hörnet. Den kan även placeras på annan plats om den till exempel hamnar på en bild. Den finns i två olika varianter: En med webbadressen kumla.se och en med visitkumla.se. Finns i färgerna Plommon och Karibien.

Ett exempel som innehåller alla de grafiska elementen