Färger

Färgerna har en central roll i en grafisk profil. Vi har två färger som vi använder i hvudsak, och tre som vi använder i andra hand. Dessutom kan man använda alla färger nedtonade. Här får du all information om färgerna.

Primära och sekundära

Kommunens primära färger kallar vi Plommon och Karibien. Dessa två färger används i allt vårt informationsmaterial, på ett eller annat sätt.

Våra sekundära färger heter Senap, Betong och Marmor. Dessa färger används för att förstärka budskapet och ge mer liv till kommunikationen, men är inte lika framträdande som de primära färgerna. Används till exempel på grafiska element, färgfält och liknande.

En palett som visar alla färger och dess koder.

Färgkoderna är

Plommon

PMS: 268 C. CMYK: 80, 96,5, 1. RGB: 91, 44, 130. #5b2c82

Karibien

PMS: 7474 C. CMYK: 85, 32, 40, 18. RGB: 0, 117, 129. #007581

Senap

PMS: 124. CMYK: 6, 37, 97, 0. RGB:238, 170, 2

Betong

PMS: 423 C. CMYK: 47, 36, 36, 16. RGB: 137, 139, 140. #898b8c

Marmor

CMYK: 5, 5, 5, 0. RGB: 244, 242, 242. #f4f2f2

Textfärg

CMYK: 0, 0, 0, 95. RGB: 40, 45, 44. #2e2d2c

Komplementfärger - färgtoner

Samtliga fem färger kan även tonas ner, för att skapa harmoniska övergångar och användas där en ljusare ton behövs, på till exempel tonplattor eller grafiska element. Färgtoningen används i 80%, 60%, 40% och 20%.

Våra profilfärger visas i toningarna 80%, 60%, 40% och 20%

Färgkoder för de tonade färgerna

Plommon 80%

Karibien 80%

Senap 80%

Betong 80%

Marmor 80%

CMYK: 64, 77, 4, 1

CMYK: 68, 26, 32, 14

CMYK: 5, 29, 80, 0

CMYK: 38, 29, 29, 12

CMYK: 4, 4, 4, 0

RGB: 119, 78, 150

RGB: 79, 139, 151

RGB: 243, 188, 68

RGB: 159, 159, 160

RGB: 247, 244, 244

# 774e96

# 4f8b97

# f3bc44

# 9f9fa0

# f7f4f4

Plommon 60%

Karibien 60%

Senap 60%

Betong 60%

Marmor 60%

CMYK: 48, 58, 3, 1

CMYK: 51. 19, 24, 11

CMYK: 4, 22, 60, 0

CMYK: 28, 22, 22, 9

CMYK: 3, 3, 3, 0

RGB: 151, 120, 177

RGB: 128, 165, 174

RGB: 247, 205, 121

RGB: 182, 181, 182

RGB: 249, 247, 247

# 9778b1

# 80a5ae

# f7cd79

# b6b5b6

# f9f7f7

Plommon 40%

Karibien 40%

Senap 40%

Betong 40%

Marmor 40%

CMYK: 32, 38, 2, 0

CMYK: 34, 13, 16, 7

CMYK: 2, 14, 40, 0

CMYK: 19, 14, 14, 6

CMYK: 2, 2, 2, 0

RGB: 184, 164, 205

RGB: 172, 193, 200

RGB: 250, 222, 169

RGB: 206, 204, 205

RGB: 251, 250, 250

# b8a4cd

# acc1c8

# fadea9

# cecccd

# fbfafa

Plommon 20%

Karibien 20%

Senap 20%

Betong 20%

Marmor 20%

CMYK: 16, 19, 1, 0

CMYK: 17, 6, 8, 4

CMYK: 1, 7, 20, 0

CMYK: 9, 7, 7, 3

CMYK: 1, 1, 1, 0

RGB: 219, 209, 232

RGB: 214, 223, 227

RGB: 253, 238, 213

RGB: 230, 229, 230

RGB: 253, 253, 253

# dbd1e8

# d6dfe3

# fdeed5

# e6e5e6

# fdfdfd

Textfärg

Till text använder vi oss av 95% svart, både i tryckt material och digitalt. Finns inte möjligheten att bestämma procentuell färg så använder vi svart.