Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Färger

Färgerna har en central roll i en grafisk profil. Vi har två färger som vi använder i hvudsak, och tre som vi använder i andra hand. Dessutom kan man använda alla färger nedtonade. Här får du all information om färgerna.

Primära och sekundära

Kommunens primära färger kallar vi Plommon och Karibien. Dessa två färger används i allt vårt informationsmaterial, på ett eller annat sätt.

Våra sekundära färger heter Senap, Betong och Marmor. Dessa färger används för att förstärka budskapet och ge mer liv till kommunikationen, men är inte lika framträdande som de primära färgerna. Används till exempel på grafiska element, färgfält och liknande.

En palett som visar alla färger och dess koder.

Färgkoderna är

Plommon

PMS: 268. CMYK: 80, 96,5, 1. RGB: 91, 44, 130. #5a2c81

Karibien

PMS: 7474. CMYK: 85, 32, 40, 18. RGB 0, 117, 129. #007480

Senap

PMS: 124. CMYK: 6, 37, 97, 0

Betong

PMS: 423. CMYK: 47, 36, 36, 16. RGB: 137, 139, 140. #898b8b

Marmor

CMYK: 5, 5, 5, 0. RGB: 244, 242, 242. #f4f2f2

Textfärg

CMYK: 0, 0, 0, 95. RGB: 40, 39, 39. #272726

Komplementfärger - färgtoner

Samtliga fem färger kan även tonas ner, för att skapa harmoniska övergångar och användas där en ljusare ton behövs, på till exempel tonplattor eller grafiska element. Färgtoningen används i 80%, 60%, 40% och 20%.

Våra profilfärger visas i toningarna 80%, 60%, 40% och 20%

Textfärg

Till text använder vi oss av 95% svart, både i tryckt material och digitalt. Finns inte möjligheten att bestämma procentuell färg så använder vi svart.