Färger

Färgerna har en central roll i en grafisk profil. Vi har två färger som vi använder i hvudsak, och tre som vi använder i andra hand. Dessutom kan man använda alla färger nedtonade.

Primära och sekundära

Kommunens primära färger är ”Plommon” och ”Karibien”. Dessa två färger används i allt vårt informationsmaterial, på ett eller annat sätt.

Våra sekundära färger är ”Senap”, ”Betong” och ”Marmor”. Dessa färger används för att förstärka budskapet och ge mer liv till kommunikationen, men är inte lika framträdande som de primära färgerna. Används till exempel på grafiska element, färgfält och liknande.

Textfärg

Till text använder vi oss av 95% svart, både i tryckt material och digitalt. Finns inte möjligheten att bestämma procentuell färg så använder vi svart.

En palett som visar alla färger och dess koder.

Komplementfärger (färgtoner)

Samtliga fem färger kan även tonas ner, för att skapa harmoniska övergångar och användas där en ljusare ton behövs, på till exempel tonplattor eller grafiska element. Färgtoningen används i 80%, 60%, 40% och 20%.

Våra profilfärger i toningarna 80%, 60%, 40% och 20%