Valnämnden

Valnämnden är endast aktiv i samband med val och har det övergripande ansvaret för valgenomförandet. Till sitt förfogande har valnämnden ett valkansli.

Stadshuset Kumla kommun.

En av valnämndens viktigaste uppgifter är att förordna röstmottagare. Uppdraget som röstmottagare är väldigt viktigt och en grundförutsättning för genomförande av val.