Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården.

Äldre dam som tittar i en iPad.

Socialnämnden har hand om individ- och familjeomsorg och ansvarar för stöd till personer med psykiskt funktionshinder samt omsorgsverksamhet. Socialnämndens ansvarar även för vuxenomsorg som bland annat innefattar särskildaboendeformer för äldre, hemtjänst och sjukvård.

Socialnämndens verksamheter styrs av flera lagar, bland annat följande lagar:

  • Socialtjänstlagen (SoL)
  • Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • Föräldrabalken (FB)
  • Lag om unga lagöverträdare (LUL)
  • Lag om vård av missbrukare (LVM)
  • Lag om vård av unga (LVU)

Styrande dokument

Det finns en rad dokument som styr socialnämndens verksamhet. Dessa dokument finns samlade på den kommunala författningssamlingen. Författningssamlingen hittar du här Länk till annan webbplats..

Digitalisering

Arbetet för att utveckla verksamheter och kommunen i sin helhet sker genom digitalisering. Syftet är dels att effektivisera egna arbetsflöden men främst är det för att vara tillgänglig för kommunens medborgare när de behöver eller önskar komma i kontakt med oss utan onödigt dröjsmål. Mer om kommunens digitalisering finns här Länk till annan webbplats..