Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Nämnd för livslångt lärande

Nämndens uppgifter

Nämnd för livslångt lärande ansvarar för kommunens all barnomsorg och skola.

Nämnd för livslångt lärande ansvarar för kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar omfattande:
- förskola,
- förskoleklass,
- fritidshem,
- grundskola,
- grundsärskola,
- gymnasieskola,
- gymnasiesärskola,
- kommunal vuxenutbildningen,
- särskild utbildning för vuxna,
- specialskola,
- utbildning i svenska för invandrare (SFI) och
- annan pedagogisk omsorg.

Nämnden ansvarar även för den kommunala kulturskolan och Naturskolan och fär kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen gällande skolbibliotek.

Aktuellt

Utbildningsmaterial

Digital grundläggande dataskyddsutbildning

Nämndens dataskyddsombud har tagit fram en digital utbildning i grundläggande dataskydd. Utbildningen är uppdelad i olika avsnitt och du kan lätt orientera dig mellan de olika delarna och välja vilka avsnitt du vill se. Länk till digital guide om dataskyddsförordningen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Digital utbildning om barnkonventionen

Utbildning för dig som förtroendevald om vad det innebär att barnkonventionen kommer bli svensk lag samt hur konventionen kan tolkas och tillämpas. Länk till digital utbildning om barnkonventionen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Lagstiftning och praxis

Skolverkets hemsida för nyheter inom utbildningsområdet:
https://www.skolverket.se/länk till annan webbplats

Skolverkets allmänna råd:
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/allmanna-radlänk till annan webbplats

Skolverkets sida om Coronaviruset och covid-19 - regler för skolor och förskolor: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolorlänk till annan webbplats

Statistik och öppna jämförelser i Kolada:
https://kolada.se/länk till annan webbplats

Skolinspektionens samlade rapporter:
https://www.skolinspektionen.se/sv/Nyheter---samlade/länk till annan webbplats

Skollagen och förordningar:
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/skollagen-och-forordningarlänk till annan webbplats

Styrande dokument

Nämnd för livslångt lärandes verksamhetsområde styrs av nationella styrdokument så som skollag och gymnasieförordning, de kan ni läsa via dessa länkar:

Lagar och förordningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läroplanerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolverkets sida om regler och ansvarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det finns även en rad interna dokument som styr nämnd för livslångt lärandes verksamhet, dessa dokument finns samlade på den kommunala författningssamlingen. Länk till Kumla kommuns författningssamling på kommunens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Digitalisering

Arbetet för att utveckla olika verksamheter inom kommunen sker genom digitalisering. Syftet är dels att effektivisera egna arbetsflöden, men främst är det för att vara tillgänglig för kommunens medborgare när de behöver eller önskar komma i kontakt med oss utan onödigt dröjsmål. Länk till mer information om digitalisering på kommunens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster