Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att bedriva kulturverksamhet, folkbibliotek, turistverksamhet, fritidsverksamhet samt park- och skogsverksamhet. Nämnden ansvarar även för att stödja studieorganisationer och föreningslivet.

Trafikskylt

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att bedriva verksamhet och tillgodose privatpersoner, föreningars- och kulturlivet tillgång till lokaler i kommunala lokaler för fritids, idrott och bad. Vidare ansvarar nämnden även för naturvård på kommunalmark, att anlägga, sköta och utveckla kommunala grönområden, lekplatser, friluftsområden, parker och skog.

Aktuellt


Styrande dokument

Det finns en rad dokument som styr kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Dessa dokument finns samlade på den kommunala författningssamlingen. Författningssamlingen hittar du här Länk till annan webbplats..

Digitalisering

Arbetet för att utveckla verksamheter och kommunen i sin helhet sker genom digitalisering. Syftet är dels att effektivisera egna arbetsflöden men främst är det för att vara tillgänglig för kommunens medborgare när de behöver eller önskar komma i kontakt med oss utan onödigt dröjsmål. Mer om kommunens digitalisering finns här Länk till annan webbplats..