Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till regering och ska verkställa och följa upp kommunfullmäktiges beslut

Trafikskylt

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen bereder alla ärenden som kommunfullmäktige sen ska ta ställning till.

Kommunstyrelsen har tre huvudsakliga funktioner:

  • Att leda, samordna och ha uppsikt över övriga nämnder och gemensamma nämnder (ledningsfunktion),
  • Styra kommunens utveckling och förhållningssätt genom framtagande av styrdokument (styrfunktion),
  • Följa upp kommunens ekonomi och utveckling (uppföljningsfunktion).

 

Kommunstyrelsen är också ansvarig för kommunens personalpolitik.

Aktuellt

Kumla kommun har ett nytt system för att visa vem som har vilket uppdrag. Vill du hitta vem som har vilket uppdrag går det enkelt att söka genom att klicka härlänk till annan webbplats.

Kumla kommun har använt programmet Meetings för att ni som förtroendevalda ska kunna ta del av handlingar. Efter sex år finns ett behov att uppgradera oss till Meetings plus. Systemet är på många sätt likt Meetings. Vi kommer hjälpa dig som förtroendevald att genomföra uppdateringen under maj månad. Har du några frågor får du gärna höra av dig till din nämndsekreterare.

Styrande dokument

Det finns en rad dokument som styr kommunstyrelsens verksamhet. Dessa dokument finns samlade på den kommunala författningssamlingen. Författningssamlingen hittar du härlänk till annan webbplats.

Digitalisering

Arbetet för att utveckla verksamheter och kommunen i sin helhet sker genom digitalisering. Syftet är dels att effektivisera egna arbetsflöden men främst är det för att vara tillgänglig för kommunens medborgare när de behöver eller önskar komma i kontakt med oss utan onödigt dröjsmål. Mer om kommunens digitalisering finns härlänk till annan webbplats.