Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till regering och ska verkställa och följa upp kommunfullmäktiges beslut

Trafikskylt

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen bereder alla ärenden som kommunfullmäktige sen ska ta ställning till.

Kommunstyrelsen har tre huvudsakliga funktioner:

  • Att leda, samordna och ha uppsikt över övriga nämnder och gemensamma nämnder (ledningsfunktion),
  • Styra kommunens utveckling och förhållningssätt genom framtagande av styrdokument (styrfunktion),
  • Följa upp kommunens ekonomi och utveckling (uppföljningsfunktion).

 

Kommunstyrelsen är också ansvarig för kommunens personalpolitik.

Aktuellt

Kumla kommun har ett nytt system för att visa vem som har vilket uppdrag. Vill du hitta vem som har vilket uppdrag går det enkelt att söka genom att klicka här Länk till annan webbplats..

I december 2019 godkändes en ny mall för redovisning av partistöd. Ni hittar den här Pdf, 164.9 kB..

Styrande dokument

Det finns en rad dokument som styr kommunstyrelsens verksamhet. Dessa dokument finns samlade på den kommunala författningssamlingen. Författningssamlingen hittar du här Länk till annan webbplats..

Digitalisering

Arbetet för att utveckla verksamheter och kommunen i sin helhet sker genom digitalisering. Syftet är dels att effektivisera egna arbetsflöden men främst är det för att vara tillgänglig för kommunens medborgare när de behöver eller önskar komma i kontakt med oss utan onödigt dröjsmål. Mer om kommunens digitalisering finns här Länk till annan webbplats..