Pedagogisk omsorg Trollskogen flyttar till Hällabrottets förskola

Nyhetsbild

Efter tre år i Lillskolan/Malmen kommer Pedagogisk omsorg Trollskogen, även kända som dagbarnvårdarna, att flytta sin verksamhet till Hällabrottets förskola efter sommaren. Flytten sker eftersom den nuvarande lokalen inom kort ska rivas i samband med ombyggnaden av Malmens skola.

Tidigare har dagbarnvårdarna arbetat i sina hem i Hällabrottet, och nu återvänder verksamheten till området. Efter sommaren kommer dagbarnvårdarna att öppna sin pedagogiska verksamhet i en gemensam lokal på Hällabrottets förskola. Från och med måndag vecka 32 kommer pedagogisk omsorg Trollskogen att finnas i Hällabrottet.

Vad är pedagogisk omsorg?

Pedagogisk omsorg Trollskogen arbetar utifrån förskolans läroplan, som är vägledande men inte obligatorisk eftersom förskollärare inte ingår i arbetslaget. Verksamheten är läscertifierad och fokuserar mycket på språk och språkutveckling. Ett nära samarbete med vårdnadshavare är en central del av deras pedagogiska arbete. Verksamheten riktar sig till barn från 1 år upp till förskoleklassålder och är ett alternativ till traditionell förskola.