Kommunen inför fastighetsnära insamling med fyrfackssystem

Nyhetsbild

Sommaren 2022 beslutade regeringen att alla svenska kommuner senast den 1 januari 2027 ska införa fastighetsnära insamling av förpackningsavfall. I Kumla kommun kommer småhus och fritidshus att få fyrfackskärl för att underlätta sorteringen av förpackningsavfall. Implementeringen är planerad till slutet av 2026.

Sommaren 2022 beslutade regeringen att Sveriges kommuner senast den 1 januari 2027 ska ha infört ett system för fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningsavfall. Detta innebär att kommunernas invånare ska ha möjlighet att sortera ut förpackningsavfall av materialslagen plast, papper, metall, färgat och ofärgat glas vid fastighetsgräns alternativt i nära anslutning till fastigheten.

För Kumla kommuns invånare boende i småhus eller fritidshus kommer denna insamling att ske med så kallade fyrfackskärl. Varje småhus eller fritidshus kommer att få två kärl med fyra fack vardera för att sortera ut sitt avfall. Förutom förpackningsavfall kommer även matavfall, restavfall och tidningar att sorteras i kärlen. De nuvarande gröna och bruna kärlen kommer att bytas ut mot två fyrfackskärl.

- Jag är jätteglad för att en enig samhällsbyggnadsnämnd fattade beslut om att vår fastighetsnära insamling ska ske med fyrfackssystem. Det här är ett steg i rätt riktning för att öka återvinningen i kommunen, säger Karin Johnson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Det nya insamlingssystemet gör det lättare för invånarna att sortera sitt avfall hemma, vilket förväntas leda till både ökad service och ökad utsortering av förpackningsavfall. Implementeringen av det nya insamlingssystemet är planerad till slutet av 2026.

- Med detta system blir det enklare och smidigare för medborgarna att sortera avfallet, vilket leder till bättre återvinning. Vi gör det lätt att göra rätt, vilket är bra för både miljön och medborgarna, säger Andreas Svanfeldt, enhetschef för renhållningen.

Fotograf: Daniel Larsson