Information om bad och fiske i Nordsjön och Söderhavet

Nyhetsbild

Kumla kommun avråder från att bada och äta fisk från sjöarna Söderhavet och Nordsjön på grund av förhöjda halter av föroreningar. Vattnet är inte heller lämpligt att använda i matlagning eller dryck.

Kommunen har sedan tidigare avrått från att äta fisk fångad i Söderhavet och i Nordsjön. Provtagningar visar att både vattnet och fisken i sjöarna innehåller förhöjda halter av föroreningar. I samråd med regionens Arbets- och miljömedicinska verksamhet avråder vi därför från att bada i och äta fisk från dessa två sjöar.

Man bör heller inte använda vattnet från Söderhavet och Nordsjön som livsmedel. Detta innebär att vattnet inte bör användas för dryck eller för matlagning.

Vid frågor

Har du frågor eller funderingar vänligen kontakta vårt servicecenter på telefonnummer 019- 58 80 00 eller via e-post servicecenter@kumla.se