Kumla Kommun får fortsatta höga betyg i företagsundersökningen

Nyhetsbild

David Lundmark, utredningsstrateg; Anna Windal, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen; Gabriella Mueller Prabin, kommundirektör; Andreas Brorsson, kommunstyrelsens ordförande; Karl Hulterström, Regionchef Svenskt Näringsliv och Hanna Jonasson, näringslivschef.

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Kumla kommun fortsätter att få goda resultat i undersökningen av företagsklimatet och ligger över rikssnittet. På en 6-gradig skala ligger Kumla på 3,7, vilket placerar kommunen på en delad andraplats tillsammans med Lekebergs kommun bland kommunerna i Örebro län.

Kumla kommun fortsätter att få goda resultat i undersökningen av företagsklimatet och ligger över rikssnittet. Den viktigaste frågan i enkäten, och den tyngst vägande rankningsfaktorn, är det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen. Företagen får, utifrån sina egna erfarenheter, ge ett samlat betyg på hur de upplever att driva företag i kommunen. På en 6-gradig skala ligger Kumla på 3,7, vilket placerar kommunen på en delad andraplats tillsammans med Lekebergs kommun bland kommunerna i Örebro län.

Enligt resultaten från den senaste NKI-undersökningen fick Kumla kommun höga betyg av företagen, särskilt inom bemötande. Även Svenskt Näringslivs enkät visar att nöjdheten med kommunens bemötande ökar, medan betygen för information och infrastrukturfrågor har sjunkit något.

- Det rimmar väl med de saker som kom upp under våra dialoger med näringslivet i samband med framtagandet av nya näringslivsprogrammet. Det är saker vi kommer att jobba vidare med framöver. Kumla är en kommun med fantastisk potential. Det är en pigg kommun som är framåt, modig och som verkligen vill utvecklas. Vi är bra på mycket i Kumla men strävar alltid efter att bli liiite bättre. Jag tycker att vi har en bra dialog med våra företag och det är jag både glad och stolt över. Tillsammans ska vi skapa ett ännu bättre företagsklimat i Kumla, säger näringslivschef Hanna Jonasson.

Mer om Undersökningen

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. 2023 års undersökning pågick mellan januari och april och skickades ut till företag i Kumla kommun som ingick i årets urval. 90 svar inkom, vilket ger en svarsfrekvens på 47 %.