Grattis till Pedagogiska priset 2023!

På bild från vänster: Marietta Buske, Ingela Näslund, Linda Hammarström från Ekeby förskola; Daniel Jonsson, Malmens fritidshem.

Stort grattis säger vi till Ekeby förskola och Daniel Jonsson på Malmens fritidshem som tilldelats kommunens pedagogiska pris för 2023.

Vinnare i kategorin förskola och pedagogisk verksamhet

​Vinnare av 2023 års pris är Ekeby förskola

Motivering

Priset går till Ekeby förskola för deras utveckling av lärmiljöer utomhus där barnen erbjuds mötesplatser med ett rikt och varierat material utifrån skapande, bygg och konstruktion samt lek och rörelse. I ”Sinnenas trädgård” erbjuds barnen utforskande utifrån alla sinnen och årstidens skiftningar.

Begreppet ”tillsammanshet” är en viktig ingrediens i arbetet som har skapat arbetssätt där både barns och pedagogers kompetenser har utvecklat utbildningen och medvetengjort förskolans systematiska kvalitetsarbete.

Vårdnadshavare är mycket nöjda och beskriver förskolan följande: ”Finns inga bättre än pedagogerna på Ekeby förskola. Alltid glada och måna om våra barn. Man märker klart och tydligt att alla trivs att jobba med barn och framför allt vilket samarbete pedagogerna har. All kärlek och eloge till dom. Ni är bäst!

Vinnare i kategori fritidshem och skola

Vinnare av 2023 års pris är Daniel Jonsson, Malmens fritidshem

Motivering

Daniel Jonsson är en mycket uppskattad medarbetare på Malmens skola. Han gör allt för alla, oavsett om det är andra pedagoger, elever i klassen han tillhör eller andra elever på skolan. Daniels sätt att utföra sitt arbete är väl förankrat i fritidshemmets läroplan. Han jobbar uthålligt och med stor glädje i att stimulera elevernas utveckling och lärande samt i att erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Hans undervisning tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. Daniels arbete som riktar sig mot enskilda elever i behov av stöd utför han med hög professionalitet med ett respektfullt och lågaffektivt bemötande.