Nu fortsätter byggandet av Gröna Sörby

Nyhetsbild

För ungefär två år sedan inleddes arbetet med att skapa den nya stadsdelen Gröna Sörby, och redan nu ser vi hur området blomstrar och växer fram. Nu är det dags att ta nästa steg i arbetet och påbörja etapp 2, med fokus på rekreation och fritid.

- Vi är glada över att nu kunna påbörja etapp 2 av Gröna Sörby. Med en hög efterfrågan på kommunala tomter känns det fantastiskt bra att kunna erbjuda fler bostäder i Kumla. Det tyder på att Kumla är attraktivt och att Gröna Sörby har en ljus framtid framför sig, säger Andreas Brorsson kommunstyrelsen ordförande.

- Det känns spännande att få vara en del av att förverkliga ambitionerna för Gröna Sörby etapp 2 och som vi hoppas och tror kommer att bli ett fantastiskt område i en blomstrande och levande stadsdel, Anna Windal förvaltningschef för samhällbyggnadsförvaltningen.

Fokus på rekreation och fritid

Detaljplanen för Gröna Sörby etapp 2 vann laga kraft i juli 2023, och vi står nu redo för att påbörja arbetet med denna spännande etapp. Här planerar vi för 130 nya bostäder, inklusive 40 småhustomter, en tomt för rad-/kedjehus och två tomter för mindre flerfamiljshus. Dessutom kommer vi att skapa utrymme för ett omfattande aktivitetsfält med stora ytor för rekreation och friluftsliv med bland annat:

 • Ridleder
 • Motionsspår
 • Hundrastgård
 • MTB-bana
 • Pumptrackbana
 • Fitnessbana
 • Pulkabacke
 • Skidspår
 • Fruktlund
 • Lekplats
 • Grillplatser

- Vi tar nu ytterligare steg för att öppna upp för fler som vill bo i Kumla och samtidigt utöka utbudet av gemensamma mötesplatser för alla som bor och verkar här. De nya områdena för rekreation och fritid är ett betydelsefullt tillskott, och det känns väldigt bra att det kommer finnas något för alla, säger Karin Johnson ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Hur ser tidsplanen ut?

Kommunfullmäktige har nu godkänt exploateringsbudgeten för Gröna Sörby etapp 2, och under 2024 kommer vi att påbörja arbetet med upphandling och projektering av vägar och gator. Så snart entreprenadavtalet är på plats, kommer vi att inleda processen för att boka småhustomer. Förhoppningen är att ha byggklara tomter till slutet av 2025, och arbetet med att färdigställa området kommer att pågå även under det kommande året, 2026.

Illustrationsbild Gröna Sörby etapp 2

Illustrationsbild Gröna Sörby etapp 2