Digitala verktyg inom förskolan

Nyhetsbild

I Kumla jobbar förskolorna med att, precis som läroplanen säger, erbjuda både analoga och digitala verktyg. Det handlar inte om att det digitala ska ersätta det analoga, utan berika och visa på fler alternativ.

- Ibland är det bäst att skriva saker med hjälp av en dator och ibland är det bättre att använda papper och penna. Precis så försöker vi tänka i förskolan. Inte antingen eller utan både och. Det handlar om att veta när man ska använda digitala verktyg som när det passar bättre utan, säger IKT-pedagog Maria Högberg.

Digitala verktyg

Exempel på digitala verktyg som förskolan använder är:

Spheroroboten som är en vattentät och stöttålig ”boll” som kan användas för att måla med, köra i vatten och använda utomhus. I skapandet kan man måla med en kula i ett kartonglock genom att vinkla kartonglocket så kulan rullar fram och tillbaka över pappret genom färgklickarna eller styra en rund robot på samma sätt med hjälp av en app. Dessa olika sätt berikar och ger olika erfarenheter som barnen tar med sig.

En boll som målar

I Stava-appen kan barnen lyssna på hur bokstäver låter, skriva egna ord och sen lyssna på vad de skrivit, läsa av skyltar och på så sätt höra vad det står. Det är ett roligt sätt att lära sig läsa, skriva och höra bokstäver, ord och hela meningar som bidrar till lust och på så sätt bidrar till att barnen vill lära sig mer.

Små lappar som ligger på ett bord

Rugged robot är en robot som går att köra med utomhus då den tar sig fram i ganska grov terräng. Här kan barnen vara kreativa och bygga banor som de sedan, genom att knappa in en programmering, ska få roboten igenom. Här får barnen samarbeta, problemlösa och vara aktiva tillsammans i hela processen.

En liten robot-maskin som står i gräset