Kampen mot invasiva arter fortsätter

Nyhetsbild

Vi arbetar aktivt med att gynna vår natur i all dess härlighet. Det görs bland annat genom att bilda naturreservat, sköta parker och grönytor, göra åtgärder för rödlistade arter eller slå våra ängar och där en viktig åtgärd är att bekämpa främmande arter, så kallade invasiva arter.

Vad är invasiva arter?

Det är arter som spridits till Kumla på olika sätt och som har en tydligt negativ påverkan på vår natur och dess artmångfald.

De kan bland annat förändra miljön, såsom blomsterlupinen, eller konkurrera ut våra inhemska arter likt det kanadensiska gullriset. Jättelokan konkurrerar också ut inhemska arter och kan innebära direkt fara för oss människor. Parksliden i sin tur kan skada byggnaders fundament och rör samt öka erosionen i våra vattendrag.

För att sprida kunskap om dessa problematiska arter och vad ni kan göra om ni stöter på dem kommer vi under sommaren att sprida inlägg om våra sex vanligaste och värsta invasiva arter.

  • Jätteloka
  • Jättebalsamin
  • Blomsterlupin
  • Parkslide
  • Vresros
  • Kanadensiskt gullris

Så håll utkik på Facebook och Instagram.