Rekryteringsverktyget Visma Recruit är nu åter i drift

Det har i samband med i samband med systemets driftstörningar skett en personuppgiftsincident. Uppdaterat 2023-05-11.

Den 24 april upptäcktes driftstörningar i vårt rekryteringsverktyg hos leverantören Visma Recruit, som drabbats av ett cyberangrepp. I samband med detta skedde en personuppgiftsincident.

Personuppgiftsincident i samband med driftstörningarna

Orsaken bakom driftstörningarna är att driftleverantören till Visma Recruit har blivit utsatta för ett cyberangrepp. Det innebär en risk för att en obehörig aktör kan ha fått tillgång till känsliga personuppgifter. Detta berör dig som har ansökt om jobb hos oss mellan den 1 mars 2021 – 23 april 2023.

Kumla kommun gjorde under onsdagseftermiddagen 26 april en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Vi har permanent förlorat bilagor till ansökningar som har kommit oss tillhanda mellan den 22 april och 24 april. De registrerade som det gäller kommer bli kontaktade av vår leverantör via mejl med en begäran om att bifoga bilagor på nytt. Förlusten av bilagor kommer inte påverka urvalet av kandidater för våra tjänster. Vi kommer att kontakta dig om vi saknar information i din ansökan.

Vi vill uppmana till försiktighet

För att minska risken för identitetsstöld, bedrägeri eller dylikt vill vi uppmana dig till att vara extra uppmärksam på om du blir kontaktad av någon du inte känner. I dagsläget har vi ingen anledning att misstänka att personuppgifter samlats in, använts eller spridits.

Kontakta oss vid frågor

Vid frågor gällande GDPR, vänligen kontakta Kumla kommuns dataskyddsombud via e-post: dataskyddsombud@kumla.se eller Kumla kommuns dataskyddssamordnare Emma Löfstedt via e-post emma.lofstedt@kumla.se eller telefon 019-58 80 00.

Lägesuppdateringar

Uppdaterad 2023-05-10 kl. 11.25

De som låg bakom cyberattacken har nu hotat om att publicering data som de påstår sig ha kommit åt från incidenten. Publicering ska enligt hotet göras den 11 maj. Hotet är inte riktat mot Kumla kommuns data specifikt, men det går inte att utesluta att Kumla kommuns data är en del av det som i så fall kommer publiceras. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad 2023-05-02 kl. 07:30

Visma Recruit är nu åter i drift och det går att söka våra tjänster som vanligt igen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad 2023-04-28 kl. 16:05

För närvarande kan inte Visma Recruit eller deras driftleverantör svara på när systemet är i gång igen. Vi har en kontinuerlig dialog med Visma Recruit och driftleverantören arbetar för att systemet ska kunna starta upp så snart som möjligt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad 2023-04-27 kl. 14:55

Vi har fått det bekräftat att driftleverantören drabbats utav ett cyberangrepp. Arbetet med att utreda händelsen och återställa systemet fortgår hos leverantören och vi följer arbetet löpande.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad 2023-04-27 kl. 11.11

Det har visat sig att driftleverantören till Visma Recruit kan ha blivit utsatta för ett cyberangrepp. Det innebär en risk för att en obehörig aktör kan ha fått tillgång till känsliga personuppgifter.

Systemet stängdes ner så fort som upptäckten gjordes och har legat nere sedan ett par dagar tillbaka. I dagsläget inväntar vi mer information från leverantören som fortfarande utreder händelsen och vi uppdaterar nyheten så fort vi vet mer.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad 2023-04-26 kl. 15:10

Rekryteringsverktyget Visma Recruit har fortsatta driftstörningar och leverantören arbetar med att lösa problemet, med förhoppningen att få i gång systemet inom kort. Driftstörningen innebär att:

  • Det går inte att söka jobb hos oss i Kumla kommun via ansökningsformuläret på platsbanken eller kumla.se.
  • Lediga tjänster inte finns tillgängliga på kumla.se.
  • Vi inte kan arbeta i systemet.

Personer som är aktiva sökande i någon rekrytering kan därför räkna med att det dröjer innan de hör något från oss.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad 2023-04-25 kl. 08.20

Vårt rekryteringsverktyg Visma Recruit har för tillfället driftstörningar, vilket gör att verktyget inte är åtkomligt och att våra lediga tjänster inte är synliga. Vi har kontakt med vår leverantör som arbetar med att lösa problemet.