Södergatan stängs av för underhållsarbete

En orange vägskylt med text om att en gata ska stängas av

Med start den 3 april och några veckor framåt kommer Södergatan, mellan Skolvägen och Stenevägen, att vara avstängd.

Anledningen till avstängningen är att VA-ledningar i gatan ska bytas ut, ett arbete som kommer att börja vid Skolvägen och sedan fortgå längs med Södergatan fram till korsningen vid Stenevägen.

Arbetet kommer att påbörjas den 3 april och pågå fram till och med vecka 25.

En kartbild som visar vilken gata som kommer att vara avständ