Fortsatt god tillväxt hos våra företag

Tillväxten är fortsatt god hos kommunens företag och Kumla kommun placerar sig återigen på en tredje plats i 2022 års tillväxtindex för Örebro län.

- En härlig avslutning på året att få se att företagen i Kumla kommun återigen intog tredje platsen i länet. Det betyder att många av våra företag i kommunen står sig starka och går bra. Att det går bra för våra företag är grunden för vår gemensamma välfärd och vi lägger stor vikt vid att våra företag ska få ännu bättre förutsättningar och möjligheter att verka och växa i Kumla kommun framöver, säger näringslivschef Hanna Jonasson.

Priset Bästa Tillväxt tilldelas de kommuner i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst. Syna granskar boksluten från Sveriges samtliga aktiebolag för att med fakta kunna ta reda på hur det går för näringslivet i landets kommuner.