Markarbeten för Sörby idrottshall

Nu är vi igång med förberedelserna inför byggnationen av Sörby Idrottshall.

Arbetet består just nu av markarbeten vilket bland annat innefattar pålning, detta arbete pågår vardagar mellan kl. 06.30-17.30 och kommer så att göra några veckor framåt.

Vi är väl medvetna om att det kan komma att låta en del men ber er ha överseende med det. Tack!