Vi vill skapa trygga miljöer för våra ungdomar!

För oss är det viktigt att den som bor, verkar eller besöker vår kommun ska känna sig trygg. Därför arbetar vi kontinuerligt med att skapa trygga miljöer för alla. Ett område som just nu är i fokus är de ungdomssamlingar som sker på parkeringar under kvällar och nätter där ungdomar och unga vuxna samlas med A-traktorer, AM-fordon och bilar.

- Antalet ungdomar och unga vuxna som samlas på dessa platser har ökat markant under den senaste tiden och vi har haft dialog med boende och näringsidkare som befinner på och omkring platserna och som har flaggat för att det inte är en trygg miljö, varken för våra ungdomar eller för andra som befinner sig i närheten. Frågan har varit uppe på det lokala brottsförebyggande rådet och kommunen har haft ett möte med företagare, fastighetsägare och Polisen där vi kommit fram till ett antal trygghetsskapande åtgärder, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Brorsson.

Trygghetsskapande återgärder

Några av de åtgärder som har genomförts eller som kommer att genomföras är följande.

Öppet föräldramöte

Den 24 november bjöd Kumla kommuns fältgrupp in till ett öppet möte där även polis och ordningsvakter deltog. Syftet med mötet var att prata om hur fältgruppen, ordningsvakter och Polisen arbetar på platserna, vilka potentiella risker vi ser och att tillsammans med föräldrar diskutera vad som krävs för att skapa en tryggare miljö ute för Kumlas ungdomar.

- Det viktiga för oss är hur vi kan öka tryggheten och minska riskerna för ungdomarna som är där. Från vissa föräldrar skulle vi i fältgruppen önska lite mer engagemang. Det kan exempelvis vara att åka ut och träffa sin ungdom och dennes vänner ute på dessa platser, för att se hur det är och stämma av läget. Det skulle också göra att vi blir fler vuxna som kan skapa trygghet och därmed minska risk att det händer saker, säger Sofia Fors Kovacic från fältgruppen.

Förbud på parkeringarna vid Sjöparkens växthus och Djupadalsbadet

Från och med fredagen den 2 december är det förbud mot trafik med fordon samt förbud att parkera på parkeringarna vid Sjöparkens växthus och Djupadalsbadet, gäller fredagar och lördagar mellan klockan 22.00 och 05.00.

Vi har följt utvecklingen och sett att det den senaste tiden ibland har samlats många på parkeringarna. Det har kommit in klagomål från boende och närliggande verksamheter gällande ordningsstörningar, skadegörelse och hög musik på dessa platser. Därför kommer det under en period att införas parkeringsförbud och förbud mot motortrafik under sena kvällar och nätter på helgerna.

Information till ägare av A-traktorer och AM-fordon

Ett informationsbrev kommer inom kort att skickas ut till samtliga ägare av A-traktorer och AM-fordon i vår kommun, där vi bland annat vill informera om vilka lagar och regler som gäller för dessa fordon men också berätta om läget i Kumla just nu.

- Förutom säkerheten kring fordonet, att det är i gott skick vad gäller bromsar, däck med mera, så vill vi även uppmana vårdnadshavarna till att engagera sig i sin ungdom och dess motorintresse. Som vårdnadshavare är man viktig och att det är viktigt att hjälpa sin ungdom att stå emot grupptryck, att prata ihop sig med andra föräldrar och att hålla koll på var ungdomarna är och vad de gör på kvällarna, säger Malin Bjarnefors som är samordnare för brottsförebyggande frågor.

Utöver dessa riktade insatser sker en löpande samverkan mellan kommun och Polisen, bland annat genom upprättandet av lägesbilder. Lägesbilder som ger oss en samlad bild av läget i kommunen och som hjälper oss i arbetet med att sätta in rätt åtgärd på rätt plats.

Frågor och mer information?

Har du frågor eller vill veta mer, vänligen kontakta:

Malin Bjarnefors, trygghetssamordnare i Kumla kommun på telefon 019-58 80 00.