Införande av digital tillsyn på Solbacka vård- och omsorgsboende

Våra duktiga medarbetare är grunden inom vård- och omsorg. Men idag kan vi också ta hjälp utav smart välfärdsteknik, så som digital tillsyn genom en trygghetskamera. En teknik som kan bidra till ökad självständighet bland våra hyresgäster samtidigt som personalen får effektivare resurshantering.

Solbacka vård- och omsorgboende blir det första vårdboendet i Kumla kommun att erbjuda hyresgäster digital tillsyn genom en trygghetskamera. Från och med idag, torsdag 1 december, kommer fyra hyresgäster nu att använda denna teknik som ett komplement till den fysiska tillsynen med syfte att dels testa hur en trygghetskamera påverkar hyresgästens totala nattsömn, att se om en ostörd sömn utan fysisk tillsyn kan minska den eventuella fallrisken men även hur tekniken påverkar våra medarbetares arbetsmiljö.

- Inom vård- och omsorgsboendena bevakar vi ständigt den digitala utvecklingen och arbetar för att möta framtiden, både utmaningar och möjligheter där många delar är kopplade till trygghetsskapande teknik. Jag ser vinster på många sätt både för personerna vi är till för men också för våra medarbetare. Nu är Solbacka först ut med att införa digital tillsyn men givetvis ska vi breddinföra detta inom hela boendeverksamheten. Det är en del i att utveckla den personcentrerade vården, säger verksamhetschef Lise-Lott Gerdsdorff.

- Att arbeta med digital tillsyn är inget nytt för vår kommun. Inom hemtjänsten har vi arbetat med digital tillsyn i ett par år och det har fallit väl ut. Därför känns det glädjande att nu ta nästa steg och införa detta även på vård- och omsorgsboenden. Socialstyrelsens uppföljning av just trygghetskameror har visat på att integriteten har ökat hos de äldre och att de får en djupare nattsömn. Att utveckla vården med digitala hjälpmedel med människan i centrum och hitta smarta lösningar är viktigt för att klara av den framtida ökning av omsorgsbehovet vi vet kommer, säger socialnämndens ordförande Annica Sjöqvist.

Tillsyn som inte stör

Som hyresgäst får man samma trygghet och hjälp med digital tillsyn som vid fysisk tillsyn, men slipper ha personal som kommer in i rummet under natten. En teknik som kan vara fördelaktig för de hyresgäster som är lättväckta eller inte vill bli störda.

Hur fungerar digital tillsyn?

Det behövs alltid göras en individuell bedömning om en hyresgäst har ett behov utav digital tillsyn eller inte, likaså behövs det ett samtycke från hyresgästen och eventuellt anhörig.

Den digitala tillsynen ska ses som ett alternativ eller komplement till den fysiska tillsynen och genomförs av behörig personal. Man skulle kunna förklara det som en ”titt-in” tillsyn via en kamera som finns monterad på en lämplig plats i rummet och fungerar ungefär som ett fysiskt tillsynsbesök. Det skapas inget bild-, ljud- eller filmmaterial. Det enda som finns är loggtider för när, hur länge och vem som har gjort tillsynen.

- Den digitala tillsynen sker endast nattetid och hanteras därmed enbart utav behörig nattpersonal. Tillsynen fungerar som så att kameran slås på vid en tidpunkt som hyresgästen själv har varit med och bestämt, utifrån dennes behov och önskemål. Om det skulle uppstå något tekniskt fel med kameran utförs i stället en fysisk tillsyn av nattpersonalen, säger Esben Nilsson, enhetschef på Solbacka vård- och omsorgsboende.