Grattis till Pedagogiska priset 2022!

Stort grattis säger vi till Hällabrottets förskola och Linnéa Ivarsson på Skogstorpsskolan F-6 som tilldelats kommunens pedagogiska pris för 2022.

Vinnare i kategorin förskola och pedagogisk verksamhet

​Vinnare av 2022 års pris är Hällabrottets förskola.

Motivering

Personalen på Hällabrottets förskola lever, andas och lär ut de grundläggande värdena om omtanke och förståelse gentemot sig själv och andra samt ens rätt att få vara den man är. Att lyckas med det uppdraget kräver ett inkännande arbetssätt mot såväl barn som vårdnadshavare. Personalen, oavsett avdelning eller yrkesroll, lyckas göra detta i alla dagliga möten och de gör det på ett sätt som passar både gruppen och individen. Detta skapar förutsättningar för ett arbetssätt med möjlighet att nå alla barn oavsett kön eller intresse.

Pedagogerna väcker intresse och engagemang för levnadsvillkor i andra delar av världen, visar på medmänsklighet i sagofigurers agerande, på ett lekfullt sätt ger man barnen möjlighet att skapa positiva rörelseupplevelser, låter barnen lyssna till och se sagornas fantastiska värld, få liv i en dramatisering, låter barnen upptäcka såväl naturvetenskapen i olika experiment och odlande som tekniken i lekfull konstruktion och fritt skapande.

Arbetet som sker på Hällabrottets förskola ger en god grund för att barnen ska få möjlighet att utforska sin alldeles egna väg i livet och skapa goda relationer till andra människor på vägen.

Vinnare i kategori fritidshem och skola

Vinnare av 2022 års pris är Linnéa Ivarsson, Skogstorpsskolan F-6.

Motivering

Linnéa är ett föredöme i sin undervisning och i sitt sätt att se alla sina elever på Skogstorpsskolan där hon sprider en känsla av trygghet och lust att lära. Hon har en förmåga att se kompetensen i alla sina elever och visar en stor flexibilitet i sin undervisning. Hon anpassar sina undervisningsmetoder för att varje elev ska ges de bästa förutsättningarnaatt utvecklas utifrån sina individuellasituationer och komma vidare i sin utveckling och i sitt lärande.

För Linnéa är eleven alltid i fokus, hon har en förmåga att alltid ha rätt förväntningar på sina elever och sprider en känsla av "jag kan" både bland elever och arbetskamrater. Som kollega är hon uppskattad och står alltid redo att hjälpa andra. Skickligheten i undervisningen kring att prova nya vägar och viljan att aldrig ge upp gör henne till en förebild för elever och kollegor.