Nya gränser för tättbebyggt område

Från och med den 22 november 2022 gäller nya gränser för Kumla, Hällabrottet och Ekeby tättbebyggda områden, Trafikförordningen (1998:1276) 10 kap. § 3 a sista stycket.

Kumla kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område Kumla norra

Beslutade den 2 augusti 2022.

Det område i kommunen som anges på kartan ska vara tättbebyggt område. Denna författning träder i kraft den 22 november 2022, då 1881 2009:00211 upphör att gälla.

Klicka på bilden för en större version.

Kumla kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område Kumla mitten

Beslutade den 3 augusti 2022.

Det område i kommunen som anges på kartan ska vara tättbebyggt
område. Denna författning träder i kraft den 22 november 2022.

Klicka på bilden för en större version.

Kumla kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område Kumla södra

Beslutade den 3 augusti 2022.

Det område i kommunen som anges på kartan ska vara tättbebyggt område. Denna författning träder i kraft den 22 november 2022.

Klicka på bilden för en större version.

Kumla kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område Hällabrottet

Beslutade den 2 augusti 2022.

Det område i kommunen som anges på kartan ska vara tättbebyggt område. Denna författning träder i kraft den 22 november 2022, då 1881 2009:00206 upphör att gälla.

Klicka på bilden för en större version.

Kumla kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område Ekeby

Beslutade den 5 augusti 2022.

Det område i kommunen som anges på kartan ska vara tättbebyggt område. Denna författning träder i kraft den 22 november 2022, då 1881 2009:00210 upphör att gälla.

Klicka på bilden för en större version.