Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september är inställt

Sammanträdet den 26 september är inställt på grund av för få ärendet.

Nästa kommunfullmäktige är den 17 oktober.