Kumlaby skola får Eu-medel för projekt om digitalisering

Kumlaby skola har sökt medel inför ett projekt om digitalisering och nu har detta blivit beviljat. Projektet, med titeln Färdigheter för att hantera den digitala eran, har beviljats 8 518 euro av Erasmus+ och projektet finansieras med Europeiska unionens medel.

Om projektet

Projektets huvudmål är att både lärare och elever ska ha förmågan att använda digitala verktyg på ett bättre och mer effektivt sätt. Här är några saker som man vill nå genom projektet:

  • Lärare får teoretiska kunskaper för att skapa och utveckla strategier och färdigheter som elever behöver för att kunna hantera det digitala landskapet.
  • Lärare blir coacher till elever när det gäller hantering av digitalisering.
  • Elever lär sig strategier för att använda digitala plattformar på ett sätt så att deras lärande utvecklas.
  • Elever som själva är medieskapare, genom teoretiska kunskaper och källkritiska strategier, blir medvetna om konsekvenser av digitaliseringen.
  • Eleverna kommer att bli mer ansvarfulla när de skapar sina medier, på exempelvis Facebook, Instagram och TikTok.

Projektet kommer att pågå från höstterminen 2022 och till slutet av höstterminen 2023. Två lärare från Kumlaby skola kommer under höstterminen 2022 att delta i en internationell kurs om digitalisering i Florence och fyra lärare kommer att vid två tillfällen besöka två EU-länder för att observera hur de arbetar med digitalisering inom skolan.

Logga för European Commission