Johan Hultgren och Caroline Olofsson går in som tillförordnad respektive biträdande kommundirektör

Johan Hultgren, tillförordnad kommundirektör

Kommundirektör Daniel Jansson-Hammargren gör sin sista dag i Kumla kommun den 30 september. Därefter kliver ekonomichef Johan Hultgren in som tillförordnad kommundirektör och förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen Caroline Olofsson intar rollen som biträdande kommundirektör. Detta i väntan på att tjänsten tillsätts.

Tillförordnad och biträdande kommundirektör kommer att fördela arbetsuppgifterna sinsemellan på det sätt som passar dem bäst.

- Jag tycker att vi har hittat en bra lösning, för kommunen i stort men också för att jag och Caroline ska kunna utföra våra uppdrag på bästa sätt. Vi har båda varit i kommunen under många år och har en god grundkunskap för att kunna leda Kumla till dess att tjänsten är tillsatt, säger Johan Hultgren.

Caroline Olofsson, biträdande kommundirektör

Rekrytering under hösten

Kommundirektörstjänsten kommer att utannonseras i början av oktober och målet är att rekryteringen är klar i mitten av december för beslut i kommunfullmäktige innan årsskiftet. Förhoppningen är att ha en ny kommundirektör på plats under andra kvartalet 2023.

- I Johan och Caroline får vi en tillfällig lösning genom peroner med mycket stor erfarenhet av Kumla kommun och dess verksamheter. De besitter kompetenser som är kommunen till nytta under rekryteringen av en ny kommundirektör, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Brorson.