Nu är vi igång med byggnationen av Kumlas nya idrottshall

Karin Jonsson, vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden Kumla kommun; Andreas Brorsson, kommunstyrelsens ordförande Kumla kommun; och Pontus Nilsson, affärschef NCC.

Idag togs det första spadtaget för Kumlas nya idrottshall i Sörby. En fullstor idrottshall med läktare som kommer att kunna nyttjas utav såväl skolor som föreningar och privatpersoner.

Det här är en stor investering för Kumla kommun och en viktig del i att tillgodose de behov som finns från skolan och föreningslivet. Därför känns det nu roligt att vi äntligen är igång med byggnationen av vår nya idrottshall och utökar kommunens anläggningar för idrott, säger Andreas Brorsson, kommunstyrelsens ordförande.

Vår kommun fortsätter att blomstra. Inte minst vad gäller befolkningen och behovet av en ny idrottshall som kan nyttjas utav såväl skola som föreningsliv och privatpersoner ökar. Därför byggs nu en helt ny anläggning som lämpar sig både för skolverksamhet, träningar, matcher, evenemang och cuper och som kompletterar kommunens befintliga tre fullstora idrottshallar.

Den nya idrottshallen ska byggas i Sörby och beräknas stå klar till årsskiftet 2023/2024. Byggnationen sker i partnering med NCC.

Fullstor idrottshall med funktionalitet i fokus

Den nya idrottshallen präglas av en tydlig funktionalitet anpassad för olika idrottsvarianter och inrymmer bland annat läktare, kafeteria, omklädningsrum och personalutrymmen. Det blir en fullstor idrottshall med en planstorlek som mäter 40 x 20 meter och med en kapacitet för upp till totalt 300 personer. I anslutning till hallen byggs även en belyst parkering med flera elbilsladdare, plats för buss och cykelställ.

För att möta den utökade timplanen för ämnet idrott och hälsa i grundskolan kommer det dessutom finnas möjlighet att dela av idrottshallen i två mindre delar, för att optimera idrottshallens yta och rymma skolans idrottsundervisning.

illustration idrottshall

Illustrationsbild på idrottshallen. Bild: Bygd Arkitektur