Vem eller vilka tycker du ska få pedagogiska priset 2022?

Fram till och med den 30 september kan du nominera ett arbetslag eller en enskild pedagog till Kumla kommuns pedagogiska pris 2022!

Kumla kommuns pedagogiska pris delas ut årligen i två kategorier

  1. Förskola och pedagogisk verksamhet.
  2. Fritidshem och skola (förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, gymnasieverksamhet, kulturskola, vuxenutbildning och SFI)

Samtliga kommuninvånare och anställda inom Kumla kommun har rätt att nominera pristagare. Priset ska gå till arbetslag eller till en enskild pedagog inom nämnd för livslångt lärandes verksamheter.

Priset består av 5 000 kronor per kategori (totalt 10 000 kr/år) som ska gå till kompetensutveckling för den enskilde pristagaren eller till alla personer i arbetslaget. Priset innebär dessutom att pristagaren får presentera sina pedagogiska tankar vid något tillfälle under året, för nämnd och kollegor.

Priset delas ut på förvaltningens gemensamma KUP-dag (kompetensutveckling, utvärdering och planeringsdag) under hösten.

Tycker du att något eller några av nedanstående kriterier passar in på ett arbetslag eller en enskild pedagog?

De nominerade pegagogerna ska:

  • skapa trygghet och arbetsro som ger engegemang och lust att lära,
  • utveckla och tänka nytt om arbetssätt och metoder som stöder lärande och väcker nyfikenhet,
  • anpassa undervisningen till varje barns eller elevs behov och förutsättningar,
  • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet som leder till att minska skillnaderna mellan pojkars och flickors resultat.

Nominera

För att nominera någon eller några till priset använder du vår e-tjänst Nominera till pedagogiska priset. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.