Vad tycker du om Kumla kommun?

Dina åsikter om vår kommun är viktiga för oss. Vad tycker du om skola, äldreomsorg, gator, parker och kommunikationer? Hur ser du på kontakten med kommunen?

Illustration över en folkmassa tillsammans med texten "Är du utvald?".

Nu har det blivit dags för 2022 medborgarundersökning från SCB - Statistiska centralbyrån. Enkäten skickas till slumpmässigt utvalda invånare som får möjlighet att tycka till om hur det är att leva i vår kommun. Resultatet ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och blir en värdefull vägledning för kommunens fortsatta arbete.

1800 Kumlabor får enkäten

1800 Kumlabor har slumpmässigt valts ut för att besvara enkäten. Är du en av de utvalda har du fått ett brev hem med inloggning för att svara på webbenkäten redan nu. Det kommer även en pappersenkät i posten senare. Du väljer det svarsalternativ som passar dig bäst.

Din åsikt är viktig för oss!

Undersökningen är ett viktigt verktyg, eftersom vi får reda på vad ni som bor i Kumla tycker om Kumla och om den service som kommunen erbjuder. Då vet vi vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras.

Svarar du via webben är sista datum 3 november och svarar du via pappersversionen behöver den skickas in senast den 31 oktober.

Resultatet presenteras sedan i slutet av året.

Tack på förhand för din medverkan!