Funktion för visselblåsning på plats

Från och med 17 juli 2022 ska alla kommuner och regioner ha visselblåsarfunktioner på plats enligt ny lag. Nu lanserar vi i Kumla kommun vår visselblåsarfunktion via det externa systemet CRD Protection.

I Kumla kommun är vi måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Det är därför viktigt för oss att få till oss information snabbt för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt.

I visselblåsartjänsten kan du som är anställd, förtroendevald eller har annan arbetsrelation till kommunen lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden i någon av kommunens verksamheter. Vi använder en extern funktion för mottagning och utredning av rapporterande ärenden. På så vis kan vi säkerställa att utredning sker av en oberoende och sakkunnig part och våra medarbetare och förtroendevalda kan känna sig trygga med att anmälningarna tas emot och hanteras på korrekt sätt.

När ska funktionen för visselblåsning användas?

Funktionen ska användas för misstankar om missförhållanden av allmänintresse. Det kan exempelvis handla om ekonomisk brottslighet, såsom mutor, stöld och bedrägeri. Men det kan även handla om andra missförhållanden som exempelvis intressekonflikter, säkerhetsbrister, miljöbrott, diskriminering, trakasserier och liknande överträdelser. 

När ska funktionen inte användas?

Funktionen ska inte användas för att rapportera personliga missförhållanden som endast påverkar den rapporterande personen eller den egna arbetssituationen, liksom mindre förseelser, klagomål och allmänt missnöje. Detta bedöms som i regel inte ha ett allmänintresse och ska därför hanteras internt genom din närmsta chef, skyddsombud, eller facklig representant. 

Vem kan göra en anmälan?

Samtliga anställda, och andra som har en arbetsrelation till Kumla kommun har möjlighet att använda den här visselblåsarfunktionen. Det innebär att även praktikanter, volontärer, konsulter, leverantörer, egenföretagare, personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, verksamma aktieägare i aktiebolaget och andra samarbetspartners kan rapportera om missförhållanden.

Gör en anmälan

Här kan du göra en anmälan i visselblåsarfunktionen och få mer information. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.