Hur använder du våra naturområden?

Nu kan du vara med och påverka utvecklingen av framtida naturområden i Kumla kommun genom att fylla i vår enkätundersökning.

I Kumla kommun finns många vackra naturområden och som utgör en värdefull resurs för både medborgare och besökares rekreation och friluftsliv liksom för den biologiska mångfalden. Just nu ser vi över naturområdena och vi är nyfikna på hur dessa används i dagsläget och hur vi ska fortsätta sköta om dem på bästa sätt.

En kort enkät om användningen av befintliga naturområden

Som Kumlabo kan du besvara vår enkät där dina synpunkter ger oss ett bra kunskapsunderlag att ta med oss vidare i arbetet och utvecklingen av naturområdena. Enkäten innehåller frågor om vilka naturområden i Kumla du brukar besöka och hur ofta du spenderar din fritid i parker eller natur. Svaren från enkäten kommer användas som ett utav underlagen i förstudien kring bildandet av framtida naturområden och skötsel i Kumla kommun och kommer presenteras både för kommunens tjänstemän och politiker.

Vi behöver ditt svar senast fredag 29 juli.

Svara på vår supersnabba enkät!

Till enkäten om användningen av Kumlas naturområden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tack snälla för att du tar dig tid!