Tyck till om förslaget på Program för ekologisk hållbarhet

Nu kan du som Kumlabo tycka till om förslaget på Program för ekologisk hållbarhet, alltså hur vi i Kumla ska tänka och agera för en hållbar ekologisk samhällsutveckling genom att minska vårt klimatavtryck och värna om vår miljö.

Om programmet

Programmet för ekologisk hållbarhet ska ersätta nuvarande miljöprogram från och med februari 2023. Programmet har sin utgångspunkt i globala och nationella miljömål och har i syfte att fungera som en del av den röda tråd som löper från de globala och nationella miljömålen ned till faktiskt utförd verksamhet med påverkan att nå målen.

För ett framgångsrikt miljö- och klimatarbete krävs att alla aktörer i samhället samverkar. Det nya programmet har därför ett geografiskt fokus och riktar sig till alla i vår kommun.

Lämna synpunkter

Då programmet riktar sig till alla i kommunen innebär det att du som medborgare eller företagare, verksam i kommunen, har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Förslaget på Program för ekologisk hållbarhet är på remiss till och med den 31 oktober 2022. Inkomna synpunkter från medborgare och företagare kommer att behandlas i samband med vårt arbete med remissvaren.

Synpunkter skickas till samhallsbyggnad@kumla.se, senast den 31 oktober 2022. Vänligen ange Dnr 2022/200.