Så här tycker de äldre om äldreomsorgen i Kumla

Nu har resultatet från den årliga nationella undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” publicerats, ett resultat som vi med glädje tar del av för att vi i Kumla ska erbjuda bästa möjliga äldreomsorg.

- Det känns glädjande att Socialstyrelsen äntligen kan göra sin mätning igen efter uppehåll på grund av pandemin och mätningen visar på goda resultat i Kumla, det är toppen. Vi ska självklart eftersträva den bästa äldreomsorgen, säger Annica Sjöqvist som är ordförande i socialnämnden. Hon säger även att medarbetarna gör ett fantastiskt jobb och att vi tillsammans jobbar vidare för att göra äldreomsorgen ännu bättre för Kumlaborna.

”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” är en rikstäckande enkätundersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden. Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre en röst och att ta fram kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån de äldres perspektiv.

Goda resultat, men vi kan ännu mer

I årets mätning får vi i Kumla bra vitsord när det gäller våra äldreboenden där man som äldre är nöjd med vårt bemötande, sin boendemiljö och hjälpen i sin helhet. Inom samtliga fem områden har vi i Kumla ett högre resultat jämfört med riket och länet.

När det gäller hemtjänsten har fått fina omdömen inom områdena ”Bemötande och inflytande” där vi sedan 2020* har förbättrat oss från 83 till 93 procent. Även känslan av trygghet har ökat, från 83 till 84 procent, och den sammantagna nöjdheten, från 81 till 83 procent. Personer som får hjälp av hemtjänsten i Kumla besväras dessutom mindre av ensamhet än i riket i snitt.

- Vi är i många delar nöjda med årets resultat men jag vill samtidigt poängtera att vi nu kommer att analysera siffrorna lite mer noggrant för att se var det finns ytterligare behov av utveckling och förändring för att leverera bästa möjliga äldreomsorg, säger socialchef Gabriella Mueller Prabin.

*Jämförelser är gjorda med 2020 års mätning, då det med anledning av pandemin inte gjordes någon mätning under 2021.