Stort grattis Suzanne Sternbeck och Stellan Fryxell till miljö- och byggnadspriset 2022!

Årets miljö- och byggnadspris tilldelas Suzanne Sternbeck och Stellan Fryxell för deras arbete med att återuppliva det gamla timmerhuset från tidigt 1800-tal som levt i familjen fyra generationer tillbaka.

Miljö- och byggnadspriset är ett pris som har två olika inriktningar - miljö eller byggnadsvård och arkitektur, och som delas ut varje år. Detta år uppfyller pristagarna båda delarna och tar därför hem hela vinsten själva.

Suzanne och Stellan har med varsamhet återupplivat det gamla timmerhuset som stått helt öde under trettio år och som levt i familjen fyra generationer tillbaka. På ett harmoniskt sätt möter historia och nutid varandra i det gamla timmerhuset, med tidensliga detaljer där mycket av det ursprungliga materialet har återanvänts och bevarats, och där nya detaljer är framtagna i tidenslig stil utav lokala aktörer. Boningshuset med gamla anor har även kombinerats med modern miljöteknik, som solceller och batteri för lagring av sol-el.

Så här löd nomineringarna

Motivering byggnadspris

"Byggnaden är ett bra exempel på hur äldre byggnader kan räddas och anpassas till dagens standard samtidigt som dess ursprung och historia fortfarande går att läsa. Att lokala aktörer och material används i restaureringen likt hur det gick till när den byggdes bidrar på ett trevligt sätt till byggnadens och platsens fortsatta historia.
Vi hoppas att denna lilla kulturella pärla inspirerar andra att slå vakt om historien och det lokala och ta den in i 2020-talet på varsamt och harmoniskt sätt."

Motivering miljöpris

"Genom att använda sig av ny miljöteknik, som solceller och batteri för lagring av
sol-el, samt genom att använda lokala hantverkare har Suzanne Sternbeck och
Stellan Fryxell främjat utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle."