Rekommendation om munskydd och visir tas bort 1 juni

Region Örebro län har beslutat om att ta bort rekommendationen "Extra åtgärd - source control för att minska risken för smittspridning av covid-19" från och med den 1 juni 2022.

Då vi i Kumla kommun följer gällande råd och rekommendationer innebär det att vi från och med den 1 juni kommer att sluta med munskydd och visir i nära omvårdnad hos friska individer.

Munskydd och visir behöver alltså inte längre användas av personal vid nära vård och omsorg för att förhindra smittspridning från personal till patient. Patienter och besökare kan även fortsättningsvis erbjudas munskydd om så önskas.

Efter 1 juni gäller följande inom vård och omsorg