Tillsammans för ett tryggare Kumla - lägesbild januari-april

För att öka insynen i det trygghetsskapande arbetet i Kumla kommun kommer vi att att publicera regelbundna sammanfattningar av lägesbilden i kommunen.

Lägesbilden baseras på observationer och polisanmälda brott i kommunen. Det kan handla om stöld, våld, skadegörelse eller annat som skapar otrygghet och kan vara inrapporterat av fastighetsägare, kommun eller medborgare. De inrapporterade händelserna kompletteras sedan med statistik över polisanmälda brott. Lägesbilden upprättas av kommunens brottsförebyggande samordnare och kommunpolis.

Lägesbild januari-april 2022

Under perioden januari-april ser vi främst problematik kring stationshuset med omnejd. Vi ser också en ökning av antalet cykelstölder i samma område.

Våra lägesbilder innehåller, förutom anmälda observationer, en samlad problembild, orsaksanalys, kända orosfaktorer, uppföljning och utvärdering från tidigare period samt kommande prioriteringar. Lägesbilder upprättas varje månad och kvartal.

Vad gör polisen och kommunen?

Vi arbetar fortsatt enligt modellen EST, effektiv samordning för trygghet. Den ger oss möjlighet att skapa en samlad bild av läget så att vi kan arbeta med rätt saker och prioritera rätt insatser. De senaste månaderna har samverkan ökat mellan kommun, polis och bostadsbolag. Samverkan har bidragit till konkreta åtgärder, exempelvis patrullering av ordningsvakter och förebyggande insatser.

Sedan april månad finns en ny arbetsgrupp på plats, BRÅ:s operativa grupp. Det är en grupp som består av representanter från kommunens socialförvaltning, Kumla Bostäder AB och Polisen samt kommunens brottsförebyggande samordnare.

- Förutom den operativa gruppen finns BRÅ styrgrupp som arbetar strategiskt och långsiktigt. Den operativa gruppen kompletterar detta arbete genom att arbeta flexibelt och med konkreta åtgärder efter aktuell lägesbild. Den operativa gruppen arbetar mer ”här och nu” och bjuder även in fler representanter vid behov för att tillsammans arbeta fram gemensamma åtgärder, säger Moa Ramnerö som är brottsförebyggande samordnare.

Vad kan du som medborgare göra?

När det gäller cykelstölder är det viktigt att låsa cykeln. Det är också klokt att märka sin cykel, dels för att polisen då kan få fram den i sina system, men det är också ett bra kännetecken för dig om den försvinner.

Funderar du på att köpa en begagnad cykel? Försäkra dig då om att den inte är stulen. Det är du som köpare som måste kontrollera cykelns historia. Detta för att undvika att bli skyldig till häleri genom att köpa stöldgods, medvetet eller omedvetet. Lita på din instinkt – är ett erbjudande för bra för att vara sant så är det ofta så!

Vi vill veta om det finns platser som du som medborgare upplever som otrygga! Rapportera gärna in det till oss via vår e-tjänst:

E-tjänst för Digital trygghetsvandring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.