Tillsammans sätter vi barns psykiska hälsa i fokus

Att socialtjänst, skola och primärvård samverkar kring barns psykiska hälsa är avgörande och det är precis vad vi gör i Kumla kommun. Tillsammans med kommunerna i Sydnärke och Region Örebro län vill vi förebygga psykisk ohälsa hos flickor i mellanstadiet.

- TSI, Tidiga och samordnade insatser för barn och unga, har gjort en stor skillnad i vårt dagliga arbete och öppnat många nya dörrar. Både att vi skapat nya arbetssätt men inte minst nya värdefulla relationer med andra medarbetare inom kommunen, säger Ylva Forslund som är enhetschef för Familjeenheten.

Producent för filmen är Sara Blomqvist på Tant Sara Motion Pictures.

- Filmen är framtagen i tätt samarbete med Sydnärkes folkhälsoteam och kommunerna där vi enades om att vi ville berätta någonting som berör och engagerar, säger Sara Blomqvist.

Tidiga samordnade insatser, TSI

Tidiga och samordnade insatser handlar om att barn och unga ska få stöd i ett tidigt skede. För det krävs en förbättrad och utvecklad samverkan mellan skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Sydnärkes folkhälsoteam är med och samordnar arbetet på länsdelsnivå, ett arbete som pågått sedan 2018 och där Kumla delar tillsammans med Askersund, Hallsberg och Lekeberg samt Region Örebro län. Den huvudsakliga inriktningen är att förstärka samverkan mellan aktörer inom Region Örebro län, elevhälsa samt socialtjänst för att arbeta förebyggande med psykisk ohälsa i mellanstadiet.

Det startade som ett samverkansprojekt för att förebygga psykisk ohälsa hos flickor i mellanstadiet. I projektet har elevhälsa, socialtjänsten och Region Örebro län arbetat tillsammans för att öka samverkan i ett tidigt skede. Ett exempel är Dans för hälsa, som är en vetenskapligt utvärderad metod som bygger på de fyra nyckelfaktorerna rörelseglädje, resurser, kravlöshet och gemenskap och där Dans för hälsa bara är ett av många initiativ som gett effekt inom ramen för TSI för samtliga kommuner.