Trygghetsarbete i Kumla – Fältgruppen vill lära känna Kumlas unga ännu tidigare

Just nu påbörjar Fältgruppen ett nytt arbetssätt för att skapa relationer med ungdomarna tidigare, och de riktar in sig mot femteklassare.

I Kumlas Fältgrupp jobbar man strukturerat genom förebyggande arbete, och inte bara synas bland unga vid exempelvis Valborgsfirandet, även om det också är viktigt.

Förväntningarna på oss kanske ofta är att vi löser problem här och nu, och det gör vi till viss del, men vi kan göra ännu större nytta genom det förebyggande arbetet, säger Sandra Myrvik, en av Kumlas tre fältassistenter.

Vill få ungdomsperspektivet

Mycket av just det förebyggande arbetet riktas mot högstadiet, där de presenterar sig för alla sjuor och är med på föräldramöten. För att utveckla det arbetet går de ut med en enkät till alla åttor, där de vill få en bild av ungdomarnas uppfattning om Fältgruppens arbete och fånga in önskemål på hur de kan förbättra det.

Tidigare relationer

Det som händer just nu är att de påbörjar ett nytt arbetssätt för att skapa relationer med ungdomarna tidigare, och de riktar in sig mot femteklassare. Malmens skola är först ut och därefter kommer de att besöka varenda klass fem i kommunen.

Vi tror på att skapa relationer och att arbeta långsiktigt, säger Sofia Fors Kovacic. Vi vill lära känna Kumlas unga tidigt, så när de kommer upp i högstadiet känner de redan till oss och vet vilka vi är. Och tvärt om så klart, att vi känner till dem.

Samtalar kring teman som är aktuella för femmorna

Vid besöken hos femmorna handlar mycket om att visa vilka det är som jobbar som fältare och involvera barnen i Fältgruppens arbetsområden. Det gör de genom att träffa varje klass vid tre tillfällen och jobba med temana kompis, grupptryck och sociala medier, som ju är väldigt aktuella ämnen för eleverna i femman.

Det ska bli väldigt intressant att se hur de som går i klass fem nu kommer att besvara enkäten när de kommer upp i klass åtta, säger Sofia.

Strategier utifrån politikens uppdrag

Fältassistenterna fick ett nytt uppdrag 2019 och utifrån det har de nu landat i en strategi med planerade och återkommande insatser riktade mot unga mellan 10-20 år, under hela kalenderåret. De samarbetar nära skolan, övriga delar av socialförvaltningen där de själva är organiserade, och även med Ung Fritid och polisen.

Fördelen med vår roll är att vi möter ungdomarna i många olika sammanhang, och det gör det möjligt för oss att se tendenser och lägga ett pussel kring situationer. Vi möter dem både i skolan, kring fritidsaktiviteter och ute på stan. Vi hör snacket, vi ser mönster och vi märker förändringar eller oroligheter, förklarar Sofia. Men för att komma det nära behöver vi bygga relationer, och det är precis det vi gör nu genom vårt strategiska arbete.