Information med anledning av
situationen i Ukraina

Kumla kommun följer utvecklingen i Ukraina och omvärlden, och samverkar med andra myndigheter. Lördagen den 26 februari tände vi upp vårt vattentorn i gult och blått. Detta gjorde vi, liksom många andra kommuner, för att visa våra sympatier med det ukrainska folket och som en symbol för demokrati och frihet.

Bekräftad information

Bekräftad information om allvarliga händelser får du alltid via svenska myndigheter såsom MSB och Länsstyrelsen Örebro län.

Krisinformation.se sammanställer och förmedlar information från myndigheter, kommuner och andra ansvariga aktörer:

Viktigt med källkritik

Vid allvarliga händelser är det extra viktigt med källkritik. Det är viktigt att värdera informationen och inte föra vidare information som man inte helt säkert vet är tillförlitlig.

Bekräftad information om allvarliga händelser får du alltid via svenska myndigheter, såsom MSB, Försvarsmakten och polisen.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. sammanställer och förmedlar information från myndigheter, kommuner och andra ansvariga aktörer.

Krisinformation.se, Det försämrade säkerhetsläget i vår omvärld Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bemöt och hantera oro hos barn och unga

Barn och unga kan känna oro på grund av kriget i Ukraina. Information och bilder sprids via bland annat sociala medier. Det är viktigt att vuxna lyssnar på barnen och samtalar om vad det är som händer och om den oro de känner.

Länsstyrelsen Örebro län har samlat länkar till flera olika nationella aktörer med information om att bemöta barns oro. Försvarsmakten har tagit fram råd för hur föräldrar, skolpersonal och andra vuxna kan prata med barn om deras oro.

Migrationsfrågor

Över en miljon människor är just nu på flykt från Ukraina. Vi följer händelseutvecklingen också när det gäller flyktingar, och förbereder för att kunna vara mottagande kommun om det kommer en flyktingström till Sverige.

Det finns många som visar intresse för att hjälpa till, både privatpersoner och civila samhället som också agerar utifrån egna kanaler. Kumla kommun kommer i nuläget inte organisera insamling av förnödenheter till Ukraina eller organisera erbjudande om bosättning hos privatpersoner.

Information med anledning av situationen i Ukraina, migrationsverket.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.