Vi ber om fler synpunkter så att vi kan bli ännu bättre

Nu går Socialstyrelsens enkät Vad tycker de äldre om äldreomsorgen ut, och vi önskar att så många som möjligt svarar på den.

Från och med mitten av januari får alla Kumlabor som är 65 år eller äldre och har hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende Socialstyrelsens enkät Vad tycker de äldre om äldreomsorgen, skickad till sig. Den innehåller frågor om vad man tycker om sin äldreomsorg. Enkäten har använts regelbundet i många år, men pausades under pandemin och aktiveras nu igen.

Socialstyrelsens undersökning är ett av våra viktigaste verktyg när vi arbetar för att förbättra vår äldreomsorg, och vi är väldigt måna om att få in så många svar som möjligt.

Vi har redan haft ute en egen enkät

Jessica Elofsson, som är nyrekryterad SAS (socialt ansvarig socionom) och ansvarig för det systematiska kvalitetsarbetet på socialförvaltningen i Kumla kommun, förklarar att verksamheterna under hösten genomfört egna enkäter både inom hemtjänsten och på kommunens vård- och omsorgsboenden.

- Utifrån att Socialstyrelsens enkät uteblivit två år i rad och resultatet av denna inte når oss förrän i juni, var vi måna om att själva ta reda på vad de äldre tycker, säger Jessica Elofsson.

Viktigt att svara även om man fyllde i en enkät under hösten

Vi förstår om man upplever att man redan har svarat, eller om man blir trött på att svara på flera undersökningar. Socialstyrelsens enkät kommer ut väldigt tätt inpå vår egen som vi hade ute under hösten förra året. Men det är ändå så viktigt att vi får in svar på den.

Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre personer möjlighet att göra sin röst hörd. Resultatet ger kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån de äldre personernas perspektiv. Därmed kan utfallet av insatserna jämföras, utvärderas och utvecklas i linje med vad de som tar emot äldreomsorgen tycker är bra respektive dåligt. Det blir en viktig signal till ansvariga politiker och tjänstemän.

- Vi ser att Socialstyrelsens enkät är ett bra komplement till vår egen, och önskar att så många som möjligt svarar, säger Jessica.