Kungsparken får både kök och restaurangdel

Byggnationen av det nya vård- och omsorgsboendet Kungsparken pågår för fullt och nu är det bestämt att det också kommer att byggas en restaurangdel till det redan tänkta tillagningsköket.

- Det känns positivt att det kommer att finnas en restaurang i Länken som binder samman Kungsparkens vård- och omsorgsboende med regionens vårdcentral och folktandvård. En restaurang är många gånger en samlingsplats som förhoppningsvis kommer bidra med mycket positiv samvaro för hyresgästerna och deras anhöriga samt att delar av civilsamhället kan tänkas medverka i de gemensamma ytorna med härlig underhållning och aktiviteter, säger socialnämndens ordförande Annica Sjöqvist.

Just nu pågår etapp 1 i byggnationen av Kungsparkens vård- och omsorgsboende som ska vara klart för inflytt under våren 2023. I denna etapp kommer det också att byggas ett tillagningskök.

I etapp 2 kommer resterande del av gamla Kungsgården att rivas för att bygga ny vårdcentral och folktandvård. I denna etapp ingår också byggnationen av den länk som ska binda samman vård- och omsorgsboendet, vårdcentralen och folktandvården. Det är här som det, förutom entré och foajé, kommer att bli en restaurangdel till det då befintliga tillagningsköket.

- Vi ser fram emot både det nya köket och restaurangen på Kungsparken och att få komma närmare våra gäster igen. Vår förhoppning är att restaurangen ska vara husets hjärta dit man kommer för både god mat och trevlig samvaro, säger måltidschef Karin Ekvall.