Socialförvaltningen satsar på ledarskapsutveckling

Inför 2022 kommer socialförvaltningen att satsa lite extra på ledarskapsutveckling för chefer. En del i denna satsning blir utbildningsplattformen Framgångsakademin där alla chefer och stödfunktioner inom förvaltningen kommer att få tillgång till kurser som är ledda av många av Sveriges ledande experter inom personlig utveckling, ledarskap, kreativitet och hälsa.

- Gott ledarskap är viktigt i en organisation och ännu mer nu i arbetet med nära vård och framtidens utmaningar. Vi har under de senaste åren lagt stora resurser på att ge våra chefer goda förutsättningar för att leda och nu tar vi ytterligare ett steg framåt. Det ska bli så spännande att påbörja detta och jag tror att vi har hittat ett utvecklingspaket som fungerar för vår verksamhet och våra chefer, säger socialchef Gabriella Mueller Prabin.

Om utbildningsplattformen Framgångsakademin

Socialförvaltningen köper licenser till alla chefer och stödfunktioner där de under 18 månader får tillgång till Framgångsakademins utbildningar. Kurserna kommer att varvas med workshops och i dagsläget gäller satsning för 2022 och 2023.

- Det här känns väldigt intressant och spännande. Vi tycker att konceptet fungerar väl för den typ av verksamhet som vi bedriver då våra chefer ibland kan ha svårt att vara borta heldagar från driften och det här möjliggör ett tillitsbaserat lärande där cheferna kan tillgodogöra sig kurserna när det passar dem. Dock sätter vi en deadline för varje kurs och därefter en workshop där vi tillsammans lyfter lärdomar gemensamt. Nu ser vi fram emot att börja använda Framgångsakademin 2022, säger Lise Ohlin som är projektledare på socialförvaltningen.