Nya förvaltningschefer och ny administrativ chef

Från och med den 14 december får samhällsbyggnadsförvaltningen en ny förvaltningschef och kansliavdelningen får ny administrativ chef. Även kultur- och fritidsförvaltningen får ny förvaltningschef, men först i mars 2022.

Ny förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen

Från och med den 14 december är Caroline Olofsson tillförordnad förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen, ett förordnande som gäller för hela 2022. Caroline kommer närmast från en tjänst som biträdande kommundirektör och administrativ chef.

Ny administrativ chef på kansliavdelningen

I och med Carolines nya förordnande får kansliavdelningen en ny administrativ chef och det blir Ann-Charlotta Brandett som idag arbetar som kommunjurist och enhetschef för Sydnärkes överförmyndarkansli.

Ny förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen från och med mars 2022

Nu är det även klart med ny förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen. Vi hälsar Magnus Wistrand välkommen till Kumla kommun!

Magnus kommer närmast från en tjänst som rektor inom Örebro kommuns vuxenutbildning och har tidigare arbetat som verksamhetschef inom idrott och fritid i samma kommun.

Magnus påbörjar sitt uppdrag i mars 2022 och ersätter då nuvarande förvaltningschef Annika Hallberg.